Home

U heeft al langere tijd pijn en/of pijn die steeds terug keert. Waarom is dat?
Hoe kan dat? Is er iets kapot? Dit zijn vragen die bij pijn vaak voorkomen. Pijn wordt meestal geïnterpreteerd als een alarm teken: ik moet rust houden anders maak ik iets kapot. Maar in sommige gevallen gaat deze gedachte niet op. Als pijn langer dan 3 maanden aanwezig is spreken we van chronische pijnklachten. Bij chronische pijnklachten is het belangrijk om de pijn te gaan ontrafelen. Hoe voel ik pijn? Wat heeft er invloed op pijn? Kan het zijn dat ik pijn voel zonder dat er iets kapot is? Door deze vragen te beantwoorden komen we dichter bij het antwoord.

Deze site is ontwikkeld om u, als patiënt, met (chronische) pijnklachten inzicht te geven in de pijn die u ervaart door middel van een stappenplan. Dit is een ondersteunend middel en wordt/is aangereikt door de therapeut. De leidraad die wordt aangehouden zijn de fases uit het boek Doen Blijven doen (van der Burgt en Verhulst, 2009).

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close