Begrijpen van pijn

Pijn is van meerdere factoren afhankelijk. Wanneer pijn aanhoudt, gaat het meer over gevoeligheid dan over schade of prikkels uit weefsel. Wanneer pijn langer aanhoudt worden we beter in het produceren van deze pijn. We worden meer gevoelig, waardoor sommige activiteiten, bewegingen en omgevingen die voorheen pijnloos waren, nu pijnlijk worden.
Voorbeelden: heeft u weleens iets geroken waardoor u meteen aan een herinnering moest denken? Toen er niet meer gerookt mocht worden in cafés en restaurants, waren eigenaren bang dat hun drank omzet achteruitging. Omdat roken en drinken aan elkaar gekoppeld werden.

Afbeeldingsresultaat voor begrijpenDe doelstelling wordt, bij langer aanhoudende pijn, een nieuwe koppeling te maken in het brein. Als u een beweging of activiteit heeft die gekoppeld is aan pijn, angst of ongerustheid, willen we die ontkoppelen. Een groot gedeelte van het behandelen gaat uit naar het ontkoppelen van deze verbindingen en er positievere koppelingen voor in de plaats te maken.

Gewoontes kunnen door veel dingen aangezet worden. Iemand die rookt zal aangeven dat hij de behoefte heeft om te roken bij sommige mensen of in situaties (zoals uitgaan of dineren). De omgeving of emoties kunnen gewoontes aanzetten. Dit geldt ook voor pijn. Op een bepaalde manier, met bepaalde gedachten of in een bepaalde omgeving kan bewegen met pijn deze factoren met elkaar koppelen als een gewoonte. De pijn wordt als het waren geleerd. We willen dat u dus op een andere manier of in een andere omgeving gaat bewegen. Zo kunt u de gewoonte afleren en nieuwe koppelingen leggen met bewegen.

Pijn kan ook een motivatie zijn. Stelling: Pijn is een rookmelder/alarm.
Vragen:

  • Wat vertelt een alarm u?
  • Vertelt het volume van het alarm u hoeveel schade er is?
  • Gaan rookmelders vaak af terwijl er geen brand of probleem is?
  • Kan een rookmelder die blijft afgaan een probleem zijn in de melder zelf?
  • Kunt u de gevoeligheid van een alarm aanpassen?
  • Als u weet waarom een alarm af gaat, kunt u er dan minder waarde aan hechten als hij af gaat?

Pijn is bedoeld om je in actie te brengen. Normaliter om uzelf te beschermen. Als u in glas stapt ervaart u een pijn alarm om vervolgens te stoppen met lopen. Maar het probleem met alarmen is dat ze blijven af gaan, terwijl het gevaar al geweken is. Hierdoor is te begrijpen dat chronische pijn geen goed alarm is. Zo geven rookmelders niet aan hoeveel rook er is en ook niet of er überhaupt vuur is. Een rookmelder kan zelfs afgaan zonder dat er brand is.
Zo kan ons pijn alarm ook afgaan in het lichaam. En wanneer we langdurig pijn hebben kunnen we de gevoeligheid aanpassen.

Voorbeeld: een jonge vader heeft een lange dag op het werk. Deadlines zijn niet na gekomen en zijn baas was boos. Daarnaast slaapt hij slecht en is wat grieperig. Hij heeft 2 dochters thuis van 9 en 6 jaar oud. Zoals gewoonlijk plagen en stoeien zij. De oudste pakt de pop van de jongste en begint de haren ervan af te knippen. Dat is het moment dat de vader ingrijpt en schreeuwt dat ze naar hun kamer moeten gaan. De oudste is bang geworden, omdat haar vader normaal niet zo schreeuwt. Vandaag schreeuwde hij alsof zijn woede en frustratie over kookte. Reageert de vader altijd zo? Normaal niet. Klieren kinderen regelmatig? Altijd!

Dit is een beschrijving van een normale situatie met een heftige reactie. Door een aantal factoren is de ‘output’ veel heftiger dan normaal voor de ‘input’ die er is. Dit kan hetzelfde gebeuren met aanhoudende pijn. We worden beter in het voelen van pijn. Dit heet sensitisatie. Dit kan in het brein of ruggenmerg zijn (zoals bij de vader de input te veel is) of de sensoren blijven informatie geven die er niet is. Dit wordt dus allemaal beïnvloed door aanhoudende weefselschade en door andere factoren zoals: stress, slaapgebrek, catastroferen en angst.

How to prepare for complex MA projects (without losing your mind)Ook het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Denk aan het onder een hete douche stappen. Wanneer u er langer onder staat went de temperatuur en zet u hem zelfs warmer.
U kunt de reactie op sensoren ook uitzetten. De sensoren gaan nog steeds naar het ruggenmerg, alleen wordt er nu niks mee gedaan. U kunt de gevaren signalen blijven voelen, maar langzaam kan uw reactie op de signalen veranderen. U kunt wat pijn blijven houden, maar de betekenis van de pijn en hoe de pijn u beïnvloed kan wel veranderen. U kunt goed leven met een beetje pijn.

Pijn kan de representatie van je gewrichten en spieren in het brein vertroebelen, alsof u koffie morst op een landkaart. Hoe gedetailleerder de kaart hoe beter u kan navigeren. Als er koffie over de kaart gemorst is, is het een stuk lastiger om het juiste pad te vinden. Dit doet pijn met representatie in het brein. Het kan het gevoel geven alsof uw gewrichten verplaatst zijn of op slot zitten. Balans verstoren of een beweging niet kunnen maken. En dit is normaal en valt te trainen. Wanneer u gaat bewegen, gaat u de landkaart weer verkennen en de gemorste koffie afdoen. Bewegen zorgt ervoor dat u het lichaam weer leert verkennen en herkennen.

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close