Oefeningen Stap 1

Beschrijf je vermijdingsstrategieën

Vermijding is een vorm van controle en controle is een vorm van vermijding. Het mechanisme is dat je iets op een dwingende manier probeert te sturen, of dit nu is door te vechten (controle) of door te vluchten (vermijden). Beide strategieën hebben als doel om de directe ervaring in het hier en nu te ontlopen. Onze automatische reactie op vervelende gevoelens is dat we deze zo veel mogelijk proberen te vermijden. Je kunt moeilijke situaties voorkomen door bijvoorbeeld niet naar feestjes te gaan. Ook kun je op het moment dat je je rot voelt afleiding zoeken, zodat je niet te veel let op dat vervelende gevoel (bijvoorbeeld door op je mobiel het laatste nieuws te bekijken). Ten slotte kun je het vervelende gevoel verdoven, door middelen te zoeken die je helpen de pijn te verzachten (drank, drugs, medicijnen). Wat zijn jouw favoriete vermijdingsstrategieën?

Schrijf voor jezelf op:

Voorkomen:………………………………………

Afleiding:………………………………………

Verdoven:………………………………………

Hoe ga je om met vervelende ervaringen? werk deze strategieën verder uit. Hieronder zie je een voorbeeld:

Vervelende gevoelens/ervaring Strategie om vervelende gevoelens te beheersen Hoe pakte het uit op korte termijn? Hoe pakte het uit op lange termijn? Wat heeft het je gekost?
Bijvoorbeeld:

Een feestje waar iedereen met zijn partner was, en ik me heel erg alleen voelde

Alcohol, overdreven vrolijk doen, het ondewerp ‘relaties’vermijden Redelijk. Ik bleef me wel ongemakkelijk voelen. De volgende dag voelde ik me stom, omdat ik niet gewoon normaal kon doen. Ik kon niet echt genieten van het feest Een leuke avond, want ik was er toch de hele tijd mee bezig. Ben wel blij dat ik gegaan ben, Ik had ook thuis kunnen blijven.

Metafoor: Drijfzand
“stel je voor dat je in een poel van drijfzand verstikt bent geraakt, zoals je ook verstiks kunt raken in gedachten, gevoelens of bepaalde omstandigheden. Vervolgens wil je natuurlijk zo snel mogelijk weg uit dat drijfzand. Verwoed probeer je je benen eruit te wringen. En wat is het gevoelg? je wordt nóg dieper het drijfzand in gezogen! zie je de overeenkomst met de worsteling met je gedachten, gevoelens of omstandigheden? hoe harder je probeert om je uit de problemen te worstelen, hoe dieper je erin wegzakt.

Metafoor: Het pistool
Bijvoorbeeld: stel dat je aan een ahrtslagmeter wordt gezet en ik er vervolgens een pistool tegen je hoofd wordt gezet. Degene met het pistool doet niks, maar zodra hij ziet dat je hartslag boven de 100 uitkomt, haalt hij de trekker over. Wat zal er gebeuren? zie je de overeenkomst met de manier waarop jij je lichaam probeert rustig te krijgen als het in paniek is?

 

De bovenstaande metaforen beschrijven dus hoe meer je probeert je interne geaarwordingen onder controle te houden, hoe meer problemen jeuiteindelijk ervaart. controle is dus een odnerdeel van het probleem, niet van de oplossing!

“If you’re not willing toe have it, you will” (Hayes et al.,1999).

 

Copyright 2014 Jansen, G., & Batink, T. || Time to ACT! Uitgeverij Thema || www.timetoact.nl

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close