Stap 3: Willen

Wanneer u ervoor openstaat om probleem te onderzoeken en begrijpt wat er aan de hand is, komt de stap Willen in het vizier. In deze stap gaat het om de (gedrags-)intentie van u: de bereidheid uw probleem aan te pakken en bepaald gedrag uit te voeren. Zonder deze gedragsintentie is verandering niet mogelijk!

Volgens de theorie van beredeneerd gedrag bepalen drie factoren de gedragsintentie of de stap Willen:

  • Attitude (A)
    verwijst naar denkbeelden en verwachtingen over de ziekte en over de uitkomst van gedragsverandering. Een patiënt weegt de voor- en nadelen van zijn (gezondheids-)gedrag tegen elkaar af.
  • Sociale invloed (S)
    geeft de steun of druk aan van mensen die voor de patiënt belangrijk zijn. De steun kan bestaan uit een gedeeld gedachtegoed, uit praktische of emotionele steun.
  • Eigen effectiviteit (E).
    Is het vertrouwen in eigen kunnen. Die wordt vooral bepaald door ervaringen en door voorbeeldgedrag van relevante anderen.

De A, S en E brengen samen de gedragsintentie (Willen) tot stand.

Paramedici kunnen de eigen effectiviteit van patiënten bevorderen, door de (bewegings-) therapie zo op te bouwen dat deze (succes)ervaringen biedt. Daardoor neemt de eigen effectiviteit toe en wordt de stap Willen bevorderd.

Voor meer informatie kijk hier

 

©Doen Blijven doen (van der Burgt en Verhulst, 2009)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close