Stap 5: Doen

Wanneer de bereidheid en vaardigheden aanwezig zijn, komt het op de stap Doen aan. De stap heeft betrekking op de korte termijn van de behandelperiode. Factoren die het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag beïnvloeden, zijn:

  • Doelen stellen voor de korte termijn
  • Afspraken op maat maken
  • Expliciet navragen wat wel en niet gelukt is
  • Positieve feedback geven
  • Gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen die de patiënt heeft ondervonden

De therapeut analyseert deze factoren wanneer hij samen met u evalueert hoe het sinds de vorige keer is gegaan en wanneer de afspraken gemaakt zijn. Zo nodig wordt opnieuw aandacht aan voorgaande stappen geschonken.

Kijk voor verder informatie hier

 

©Doen Blijven doen (van der Burgt en Verhulst, 2009)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close