Stap 6: Blijven doen

Tijdens de laatste stap, Doen en Blijven, doen staat inzet om het ‘blijven doen’ centraal. Hierbij gaat u met de therapeut alvast bekijken wat u kunt (blijven) doen om de klachten te voorkomen of om met de resterende klachten om te gaan (zelfmanagement). Zo wordt er ook uitgelegd dat er een aantal factoren zijn die hier invloed op hebben. De grootste factoren zijn

  • Het krijgen van positieve feedback, dit is bijvoorbeeld het weer kunnen uitvoeren van activiteiten, maar ook complimenten ontvangen
  • Risicosituaties die u gaat tegenkomen, de omgeving die een bepaalde invloed/mening heeft.
  • Verankering in het dagelijks leven, zelfmanagement.

Het blijven doen kan met vallen en opstaan gaan. Blijven evalueren of voorgaande stappen herhalen blijven belangrijk. U neemt daarbij zelf de verantwoordelijkheid voor keuzes, doelen en afspraken. U wordt hierop voorbereidt tijdens de behandelingen. Kijk voor meer informatie bij de theorie van stap 6.

 

©Doen Blijven doen (van der Burgt en Verhulst, 2009)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close