Theorie 1

De basis voor het veranderen van het proces is acceptatie en bereidheid. Controle en vermijding zijn synoniem aan elkaar. Kort gezegd, vermijding is een vorm van controle en controle een vorm van vermijding. U probeert op een dwingende manier iets te sturen, of dit nu is door te vechten (controle) of door vluchten (vermijden). Beide strategieën hebben als doel om de directe ervaring in het hier en nu te ontlopen. Uw verstand heeft een groot archief waarom staat hoe we ons moeten gedragen, onze leefregels. Sommige regels zijn disfunctioneel. Bijvoorbeeld het altijd goed moeten zijn voor anderen, en u anderen niet teleur mag stellen. In werkelijkheid lukt dit niet altijd. De realiteit is dat we regelmatig goed zijn voor anderen, en soms niet. En moet u soms mensen teleurstellen. Regels worden niet functioneel naarmate ze strenger worden toegepast.

Afbeeldingsresultaat voor hulpeloosheidNu gaat u naar uzelf kijken. De pijn die u al langere tijd ervaart en/of pijn die steeds terug keert, waarom is dat? Hoe kan dat? Is er iets kapot? Dit zijn vragen die bij chronische pijn vaak voorkomen. Vaak wordt pijn geïnterpreteerd als een alarm teken: ik moet rust houden anders maak ik iets kapot. Maar bij ‘chronische pijn’ gaat deze gedachte niet op, hier is het belangrijk om het gevoel pijn te gaan ontrafelen. Hoe voel ik pijn? Wat heeft er invloed op pijn? Kan het zijn dat ik pijn voel zonder dat er iets kapot is? Door deze vragen te beantwoorden komen we dichter bij het ontrafelen van chronische pijn.

 

Kijk voor de bijpassende oefeningen hier.

 

Bronnen:

Copyright 2014 Jansen, G., & Batink, T. || Time to ACT! Uitgeverij Thema || www.timetoact.nl

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close