Stap 6: Blijven doen

Stap 6: Blijven doen

 

Doen en Blijven doen gedurende de behandeling (compliance) vraagt al om aandacht en inzet – Blijven doen na afloop van de behandeling (adherence) nog meer.

 

In de loop van de behandeling kijken de therapeut en patiënt daarom ook al vooruit: wat kun je (blijven) doen om deze klachten te voorkomen of om met de resterende klachten om te gaan (zelfmanagement)?

 

Factoren die een rol spelen in de stap Blijven doen, zijn:

  • Positieve feedback
  • Attributies
  • Risicosituaties en omgaan met terugval
  • Verankering in het dagelijks leven, zelfmanagement.

 

Positieve feedback kan bestaan uit de behaalde winst (weer iets kunnen), complimenten van een ander of een andersoortige beloning.

 

Die omgeving moet dat dan wel kunnen volhouden en zo nodig ook steun krijgen. Een follow-up bevordert het volhouden van het nieuwe gedrag.

 

Blijven doen gaat met vallen en opstaan, en steeds evalueren of voorgaande stappen opnieuw aandacht behoeven. De patiënt neemt daarbij in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor keuzes, doelen en afspraken. Je wordt erop voorbereidt dat je kan terugvallen en hoe je daarmee kan omgaan.

 

Samen bespreek je hoe de patiënt die kan aanpakken en hoe hij met terugval kan omgaan.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close