Wat kunt u doen?

Erachter komen wat uw gedachten en overtuigingen zijn over pijn en bewegen. Zijn deze reëel en helpen ze bij het herstellen? Ga daarna op onderzoek met bewegen. U mag alles proberen het is een kwestie wat u aan kan. U bent gemaakt om op verschillende manieren te bewegen, probeer ze allemaal uit.


Emoties en psychologische factoren
Wanneer u gaat nadenken over wat invloed heeft op uw pijn, besef dan dat het waarschijnlijk komt vanwege meerdere factoren die met elkaar botsen. U kan een spierscheur hebben en er niet veel van merken.
Wanneer u hoort over psychosociale factoren bedenk dan wat voor invloeden die factoren hebben op alles wat u doet. De 2 meest bekende psychosociale factoren zijn catastroferen*1 en bewegingsangst *2. Deze hebben op korte termijn nut, maar na verloop van tijd gaan ze niet meer op. Dan werken ze alleen maar tegen.
Net als het catastroferen is bewegingsangst op het begin behulpzaam, maar na verloop van tijd zorgt de angst voor bewegen, te weinig bewegen of de angst voor de pijn voor een hogere sensitiviteit en versterkt ons ‘pijn-alarm-systeem’. We overdrijven dan een normale reactie, wat kan leiden tot sensitisatie en een versterkte pijn alarm kan veroorzaken.

Wat kunnen we eraan doen?

  • Herkennen dat deze factoren van invloed zijn
  • Overweeg uw gedachten hierover of wat u geleerd heeft over pijn. Vaak heeft u goed bedoeld advies gekregen, maar dat niet voor u opgaat en tegen kan werken.
  • Begin met het ontdekken van bewegingen die u normaal niet zou durven. Het langzaam aanpakken van deze bewegingen kan ervoor zorgen dat u minder angst ervaart en u sensitiviteit verlaagt.
  • Kortetermijndoelstellingen, succes ervaringen bij het bewegen en betekenis volle activiteiten plannen kunnen helpen bij het catastroferen. U overtuigt uzelf dat er hoop is en zult merken dat u sterker bent dan u denkt.

 

 

*1 Catastroferen;  De neiging om het bedreigingsniveau van pijn te vergroten en het voelen van hulpeloosheid     bij pijn. En het onvermogen om pijn gerelateerde gedachten te onderdrukken tijdens of na pijn. In andere woorden, we bedenken het slechtste scenario en daarna vergroten we de problemen. Het is normaal om ongerust of bedacht te zijn. Maar catastroferen is je eigen te druk maken en dit resulteert in sensitisatie en verergert de pijn beleving.

*2 Bewegingsangst; U heeft pijn en als u beweegt kan het zijn dat de pijn toeneemt of terug keert. In sommige omstandigheden kan dit u helpen, wanneer u schade heeft opgelopen en rust nodig heeft om te genezen. Maar na verloop van tijd is het genezen en gaat u als het goed is weer normaal bewegen. Of u blijft die angst houden voor bewegen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close