Wat is pijn?

Pijn omschrijven we als een onaangename sensorische en emotionele ervaring gepaard met potentiele of actuele schade. U bent de enige die kan vertellen of u pijn heeft. Het is helaas niet objectief meetbaar of te zien op scans of foto’s. Acute pijn is bedoeld als een alarm om u te beschermen. Pijn kan worden ingedeeld in vier deelgebieden die een pijnnetwerk vormt.
Lichaam, Emoties, Gedachten en Gedrag. Deze deelgebieden worden onderverdeeld in factoren. Per persoon verschillen de factoren die een rol spelen. Hier gaan we dieper op in bij de komende stappen.

Als pijn langer dan 3 maanden ervaren wordt spreken we over ‘chronische pijn’. Let wel op, dit zegt niets over de toekomst. Bij chronische pijn heeft de pijn vaak geen waarschuwingsfunctie meer en is er geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Dit wordt later verder uitgelegd. Bekijk het filmpje om bovenstaand verhaal beter te begrijpen. Begrijpt u dit volledig en wilt u het filmpje niet kijken lees dan alvast verder onder het filmpje.

Leren over pijn helpt het veranderen over de gedachten van pijn en kan u helpen een planning te maken van uw persoonlijke herstel strategieën. Het is belangrijk om te weten dat er niet altijd schade is als je pijn ervaart. U kunt dus schade hebben met pijn of pijn zonder schade. Pijn wordt beïnvloed door emoties, sensaties, cognities (ideeën over pijn) en sociale (eenzaamheid gaat vaak gepaard met pijn) factoren. Dit wordt het bio-psycho-sociale modelgenoemd. Dit geeft aan dat alle aspecten van uw leven invloed hebben op pijn.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close